Блок нагнітання повітря «U.P.»

BM Easy hike » Продукты » Туристичні пальники та запчастини для них » Блок нагнітання повітря «U.P.»
Сделать заказбез учета стоимости доставки

606 грн. (для покупателей в Украине)
0 руб. (для покупателей из России)
US $26.94 (for buyers from other countries)
Сделать заказ

UA   RU   EN

 

Блок нагнітання повітря «Universal Power» ( "U.P.") для турбопічок серії "Airwood BM"

 

   Призначений для примусового нагнітання повітря в камеру згоряння наших турбопічок серії "Airwood BM" з метою підвищення ефективності горіння палива за рахунок інтенсивного припливу кисню. Даний блок входить в комплект похідної пічки “Airwood U.P. BM”

 

   Відмінною особливістю блоку нагнітання повітря «U.P.» є його універсальність у виборі джерела живлення: це можуть бути дві батарейки розміру АА або дві батарейки розміру ААА (підключення через blok_nagnetanyja_vozdukha_UPперехідники для батарейок з розміру AAA на АА) або будь-яке інше джерело живлення з напругою 5 Вольт постійного струму, що має вихід USB або штекер DC розміру 5.5mm x 2.1mm.

 

   Наприклад, це може бути Power Bank, сонячна панель з вбудованим акумулятором або смартфон, підключений через кабель OTG. При підключенні в роз'єм DC кабелю "USB-DC" із зовнішнім джерелом живлення, відсік з батареями в блоку нагнітання відключається автоматично.

 

   Увага! Якщо сонячна панель не має вбудованого акумулятора, то її заборонено підключати безпосередньо до блоку нагнітання! Потужність і, відповідно, напруга на виході такої панелі сильно змінюється, в залежності від інтенсивності сонця і в певний момент потужності панелі може не вистачити для нормальної роботи вентилятора блоку, що призведе до перегріву блоку нагнітання повітря і виходу його з ладу. При живленні від сонячної панелі без вбудованого акумулятора обов'язково включайте Power Bank в електричне коло між панеллю та блоком нагнітання повітря!

 

blok_nagnetanyja_vozdukha_UP

   Важливо!  Перед походом обов'язково протестуйте сумісність Вашого павербанку (Power Bank) з блоком нагнітання повітря «U.P.» пічки, включивши вентилятор в режимі малих обертів хоча б на хвилин 10-15. Справа в тому, що струм споживання блоку нагнітання повітря «U.P.» настільки малий (близько 40мАч в режимі малих оборотів), що деякі блоки живлення (з функцією автопереходу в черговий режим при відсутності навантаження) не сприймають такий струм, як навантаження і відключають живлення через 3-4 хвилини, переходячи в черговий режим, що може призвести до згорання блоку нагнітання повітря якщо він буде на пічці, що в цей час працює. Якщо у Вас такий енергозберігаючий павербанк, то вирішити цю проблему можна підключивши до павербанку крім пічки ще додаткове навантаження, наприклад, смартфон для підзарядки.

 

   Даний блок можна замовити як окрему опцію або замість "штатного" блоку нагнітання похідної пічки "Airwood Light BM" або "Airwood Euro BM", - в цьому випадку просто напишіть про свій вибір в коментарі до замовлення.

 

   Ми не стоїмо на місці і з кожним роком випускаємо нові продукти, а також вдосконалюємо характеристики вже існуючих. Тому звертаємо Вашу увагу на те, що з 2016 року всі блоки нагнітання повітря для наших турбопічок комплектуються двигунами з екрануванням від теплового випромінювання і пило-вологоізоляцією на рівні класу захисту IP55. Дане вдосконалення дозволяє власникам наших блоків нагнітання користуватися ними в умовах підвищеної вологості або запиленості (тропіки, дощ, пустеля, пляж тощо) без побоювань, що двигун заклинить в самий невідповідний момент.

 

Як і попередні моделі, блок "U.P." також обладнаний трипозиційним перемикачем з наступними режимами:

 1. Середнє положення - "Виключено" (пічка працює в режимі природної тяги з від'єднаним блоком нагнітання повітря),
 2. Верхнє положення - "Високі оберти" (~ 3000 об. / Хв.) - для моментального розпалу й кип'ятіння води,
 3. Нижнє положення - "Малі оберти" (~ 2000 об. / Хв.) - для підтримки високотемпературного полум'я.

 

blok_nagnetanyja_vozdukha_UP

Характеристики:

 • Матеріал корпусу і робочого колеса вентилятора: нержавіюча сталь різної товщини (0,3 мм-0,4 мм);
 • Живлення:
  • слот на 3 вольта постійного струму від двох батарей типорозміру "пальчик" (AA, R6);
  • роз'єм DC 5.5 mm x 2.1mm на 5 Вольт постійного струму від зовнішнього джерела;
  • Час безперервної роботи від батарей AA "GP Super":
   • в режимі "Високі оберти": ~ 30 годин;
   • в режимі "Малі оберти": ~ 50 годин;
  • струм споживання (в залежності від джерела живлення):
   • в режимі "Високі оберти": 70-100мА;
   • в режимі "Малі оберти": 30-50мА;
  • Довжина кабелю "USB-DC": 80см;
 • Габаритні розміри блоку: 7,5 см х 7,5 см;
 •  вага:
  • без батарейок і кабелю "USB-DC": 97гр.
  • з батарейками і кабелем "USB-DC": 164гр.

 

Комплектація:

 1. Блок нагнітання повітря «U.P.» - 1 шт;
 2. Кабель питания "USB-DC" - 1шт;
 3. Батарейка "GP Super" розміру АА (пальчик) - 2шт.

 

 

Гарантія 1 рік

 

 

 

 

   
       
       
  
   
  
       
       
 


   
  
   
 

 

 

Блок нагнетания воздуха «Universal Power» ("U.P.") для турбопечек серии "Airwood BM"

 

   Предназначен для принудительного нагнетания воздуха в камеру сгорания наших турбопечек серии "Airwood BM" с целью повышения эфективности горения топлива за счет интенсивного притока кислорода. Данный блок входит в комплект походной печки “Airwood U.P. BM”

 

   Отличительной особенностью блока нагнетания воздуха «U.P.» является его универсальность в выборе источника питания: это могут быть как две батарейки размера АА или две батарейки размера ААА (подключенные через blok_nagnetanyja_vozdukha_UPпереходники для батареек c размера AAA на АА) так и любой другой источник питания с напряжением 5 Вольт постоянного тока имеющий выход USB.

 

   Например, это может быть Power Bank, солнечная панель со встроенным аккумулятором или смартфон, подключенный через кабель OTG. При подключении в разьем DC кабеля "USB-DC" с внешним источником питания, отсек с батареями в блоке нагнетания отключается автоматически.

 

   Внимание! Если солнечная панель не имеет встроенного аккумулятора, то её запрещено подключать напрямую к блоку нагнетания! Мощность и, соответственно, напряжение на выходе такой панели сильно меняется, в зависимости от интенсивности солнца и в какой-то момент мощности панели может не хватить для нормальной работы вентилятора блока, что приведет к перегореву блока нагнетания воздуха и выходу его из строя. При питании от солнечной панели без встроенного аккумулятора обязательно включайте Power Bank в электрическую цепь между ней и блоком нагнетания воздуха!

 

blok_nagnetanyja_vozdukha_UP

   Важно!  Перед походом обязательно протестируйте совместимость Вашего павербанка (Power Bank) с блоком нагнетания воздуха «U.P.» печки, включив вентилятор в режиме малых оборотов хотя бы на минут 10-15. Дело в том, что ток потребления блока нагнетания воздуха «U.P.» настолько мал (около 40мАч в режиме малых оборотов), что некоторые блоки питания, с автопереходом в дежурный режим при отсутствии нагрузки, не воспринимают такой ток, как нагрузку и отключают питание через 3-4 минуты, переходя в дежурный режим, что может привести к сгоранию блока нагнетания воздуха если он будет на работающей печке в это время. Если у Вас такой энергосберегающий павербанк, то решить данную проблему можно подключив к повербанку кроме печки еще дополнительную нагрузку, например, смартфон для подзарядки.

 

   Данный блок можна заказать как отдельную опцию или вместо "штатного" блока нагнетания походной печки "Airwood Light BM" или "Airwood Euro BM", - в этом случае просто напишите о своем выборе в комментарии к заказу.

 

   Мы не стоим на месте и с каждым годом выпускаем новые продукты, а также совершенствуем характеристики уже существующих. Поэтому обращаем Ваше внимание на то, что с 2016 года все блоки нагнетания воздуха для наших турбопечек комплектуются двигателями с экранированием от теплового излучения и пылевлагоизоляцией на уровне класса защиты IP55. Данное усовершенствование позволяет владельцам наших блоков нагнетания пользоваться ими в условиях повышенной влажности или запыленности (тропики, дождь, пустиня, пляж и т.п.) без опасений, что двигатель заклинит в самый неподходящий момент.

 

Как и предыдущие модели, блок "U.P." также оборудован трехпозиционным переключателем со следующими режимами:

 1. Среднее положение - "Выключено" (для транспортировки или работы печки в режиме естественной тяги с отсоединённым блоком нагнетания воздуха),
 2. Верхнее положение - "Высокие обороты" (~3000 об./мин.) - для моментального розжига и кипячения воды,
 3. Нижнее положение - "Малые обороты" (~2000 об./мин.) - для поддержания высокотемпературного пламени.

 

blok_nagnetanyja_vozdukha_UP

Характеристики:

 • Материал корпуса и рабочего колеса вентилятора: нержавеющая сталь разной толщины (0,3мм-0,4мм);
 • Питание:
  • слот на 3 вольта постоянного тока от двух батарей типоразмера "пальчик" (AA, R6);
  • разьем DC 5.5 mm x 2.1mm на 5 Вольт постоянного тока от внешнего источника;
 • Время непрерывной работы от батарей AA "GP Super":
  • в режиме "Высокие обороты": ~30 часов;
  • в режиме "Малые обороты": ~50 часов;
 • потребляемый ток (в зависимости от источника питания):
  • в режиме "Высокие обороты": 70-100мА;
  • в режиме "Малые обороты": 30-50мА;
 • Длина кабеля "USB-DC": 80см
 • Габаритные размеры блока: 7,5см х 7,5см;
 • Вес:
  • без батареек и кабеля "USB-DC": 97гр.
  • с батарейками и кабелем "USB-DC": 164гр.

 

Комплектация:

 1. Блок нагнетания воздуха «U.P.» - 1шт;
 2. Кабель питания "USB-DC" - 1шт;
 3. Батарейка "GP Super" размера АА (пальчик) - 2шт.

 

 

Гарантия 1 год