Камера згоряння ver.2017

BM Easy hike » Продукты » Туристичні пальники та запчастини для них » Камера згоряння ver.2017
Сделать заказбез учета стоимости доставки

129 грн. (для покупателей в Украине)
469 руб. (для покупателей из России)
US $5.63 (for buyers from other countries)
Сделать заказ

 

UA   RU   EN

 

Оновлена камера згоряння для пальників серії "Airwood BM"

 

      Після тривалих дослідів ми вийшли на нову конфігурацію вентиляційних отворів камери згоряння. Метою було максимально підвищити якість горіння дров в нижній частині камери і таким чином подолати забивання (засмічення) камери тліючим вугіллям, а також поліпшити горіння сирих дров. Крім того планувалося досягти стабільного горіння палива в режимі природної тяги (без блоку нагнітання) для приготування страв, які не потребують інтенсивного полум'я. Отже, на думку наших користувачів, які тестували нову версію камери згоряння, мети досягнуто і ми з задоволенням представляємо її Вам!

   З початку 2017р. такою камерою згоряння комплектуються всі наші пальникики серії "Airwood BM".

Камера сгорания для печек серии     

   Іноді наші "старі" клієнти, які активно користуються пічками кілька років, звертаються до нас за новою пічкою і в розмові з'ясовується, що стара пічка могла б ще служити, але прогоріла підставка для посуду або камера згоряння... Наші пічки, як і все матеріальне, звичайно не вічні, а камера згоряння і підставка для посуду - це вузли пальника, які найбільше зношуються від руйнівної дії високої температури. Нержавіюча сталь, з якої виготовляються пальники, звичайно довговічніша ніж проста сталь, проте вона лише уповільнює процес руйнування, але не може його зупинити. З іншого боку, камера згоряння (або інший вузол пічки), що відслужила своє - це зовсім не привід попрощатися з цілою пічкою. Надішліть пічку до нас на ремонт або замовте у нас нову деталь і замініть її самостійно. Відновлена пічка далі буде тішити Вас теплою їжею і гарячими напоями на привалах!

    

   Цією статтею ми хочемо звернути увагу наших замовників на те, що камера згоряння в нашому розумінні не є невід'ємою частиною пічки, а скоріше змінним картриджем, який бажано вчасно замінювати для продовження надійної роботи пічки. Ми вирішили робити саме похідні пальники і тому свідомо не потовщуємо камеру згоряння
або інші вузли, щоб не обтяжувати наші пальники та не перетворити їх в кемпінгові. Ті ж з наших замовників, хто любить підстрахуватися, в тривалий похід можуть замовити собі запасну камеру.

 

      Даний аксесуар спеціально виділений окремою позицією для того, щоб акцентувати увагу користувачів на те, що наші печі призначені для тривалого багаторічного використання, а окремі вузли для них, в разі необхідності, можна замовити у нас або у наших партнерів.

 

Камера сгорания для печек серии Характеристики камери згоряння:

 • висота 10 см;
 • діаметр 9,5см;
 • об'єм 700см3
 • матеріал: нержавіюча сталь;
 • з'єднання: стальні оцинковані заклепки;
 • ресурс від 300 до 800 і більше годин роботи пічки в залежності від умов зберігання та експлуатації;
 • вага: 70 грам.

 

 

 

 

 

 


 

     

  


  

    

  

  


   
   
   
    

 

 

Обновленная камера сгорания для печек серии "Airwood BM"

 

      После длительных опытов мы вышли на новую конфигурацию вентиляционных отверстий камеры сгорания. Целью было максимально повысить качество горения дров в нижней части камеры и таким образом побороть забивание (засорение) камеры тлеющими углями, а также улучшить горение сырых дров. Кроме того планировалось добиться стабильного горения топлива в режиме естественной тяги (без блока нагнетания) для приготовления блюд, не требующих интенсивного пламени. Итак, по мнению наших пользователей, тестировавших новую версию камеры сгорания, цели достинуты и мы с удовольствием представляем её Вам!

   С начала 2017г. такой камерой сгорания комплектуются все наши печки серии "Airwood BM".

Камера сгорания для печек серии     

   Иногда наши "старые" клиенты, которые активно пользуются печками несколько лет, обращаются к нам за новой печкой и в разговоре выясняется, что старая печка могла бы еще служить, но прогорела подставка для посуды или камера сгорания... Наши печки, как и всё материальное, конечно не вечны, а камера сгорания и подставка для посуды - это узлы печки, которые наиболее подвержены разрушительному воздействию высокой температуры. Нержавеющая сталь, из которой изготавливаются горелки, конечно долговечнее чем обычная сталь, однако она лишь замедляет процесс разрушения, но не может его остановить. С другой стороны, отслужившая своё камера сгорания (или другой узел печки) - это вовсе не повод попрощаться с целой печкой. Пришлите печку к нам на ремонт или закажите у нас новую деталь и замените её самостоятельно. Восстановленная печка дальше будет радовать Вас теплой едой и горячими напитками на привалах!

    

   Этой статьей мы хотим обратить внимание наших заказчиков на то, что камера сгорания в нашем понимании не является неизменной частью печки, а скорее сменным картриджем, который желательно вовремя менять для продолжения надежной работы печки. Мы решили делать походные печки и поэтому сознательно не утолщаем камеру сгорания или другие узлы, чтобы не утяжелять наши печки и не превратить их в кемпинговые. Те же из наших заказчиков, кто любит подстраховываться, могут заказать себе запасную камеру в длительный поход.

 

      Данный аксессуар специально выделен отдельной позицией для того, чтобы акцентировать внимание пользователей на том, что наши печки предназначены для длительного многолетнего использования, а отдельные узлы для них, в случае необходимости, можно заказать у нас или у наших партнеров.

 

Камера сгорания для печек серии Характеристики камеры сгорания:

 • высота 10 см;
 • диаметр 9,5см;
 • объём 700см3
 • материал: нержавеющая сталь;
 • соединения: стальные оцынкованные заклепки;
 • ресурс от 300 до 800 и более часов работы печки в зависимости от условий хранения и эксплуатации;
 • вес: 70 грамм.